Rasfoire documente

Decretul 433/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 438 din 24-mai-2018

Decretul 427/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 438 din 24-mai-2018

Decretul 423/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 438 din 24-mai-2018

Decretul 424/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 438 din 24-mai-2018

Decretul 425/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 438 din 24-mai-2018

Decretul 426/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 438 din 24-mai-2018

Decretul 428/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 438 din 24-mai-2018

Decretul 429/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 438 din 24-mai-2018

Decretul 430/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 438 din 24-mai-2018

Decretul 431/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 438 din 24-mai-2018

Decretul 432/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 438 din 24-mai-2018

Decretul 434/2018 privind acordarea Drapelului de luptă Componentei Operaţionale Aeriene

publicat in M.Of. 438 din 24-mai-2018

Hotarirea 345/2018 privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 701/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de interes naţional ''Reabilitare DN 6 secţiunea Filiaşi-Ciochiuţa km 268 + 390-297 + 070 şi km 297 + 384-298 + 000'', judeţele Mehedinţi şi Dolj, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 701/2012

publicat in M.Of. 438 din 24-mai-2018

Ordinul 1049/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

publicat in M.Of. 438 din 24-mai-2018

Ordinul 3657/2018 privind selecţia proiectelor de manuale şcolare alternative pentru clasele I-VI, declarate admise de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) pentru anul şcolar 2018-2019, în vederea aprobării de către Ministerul Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 438 din 24-mai-2018

Actul din 2018 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Puterii Umaniste (social-liberal)

publicat in M.Of. 438 din 24-mai-2018

Rectificare din 2018 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 177/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 4 aprilie 2018

publicat in M.Of. 438 din 24-mai-2018

Hotarirea 346/2018 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

publicat in M.Of. 438 din 24-mai-2018