Rasfoire documente

Decizia 109/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 437 din 23-mai-2018

Decizia 166/2018 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 437 din 23-mai-2018

Ordinul 942/2018 privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România

publicat in M.Of. 437 din 23-mai-2018

Ordinul 91/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul şi principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare şi salarizării personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 437 din 23-mai-2018

Ordinul 131/2018 privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC versiunea mai 2014

publicat in M.Of. 437 din 23-mai-2018

Ordinul 90/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GNL

publicat in M.Of. 437 din 23-mai-2018