Rasfoire documente

Hotarirea 349/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Hangar mentenanţă de nivel complex pentru aeronave în cazarma 546 Otopeni''

publicat in M.Of. 435 din 23-mai-2018

Hotarirea 350/2018 privind acordarea cetăţeniei române domnului Ribeiro Carlos Henrique

publicat in M.Of. 435 din 23-mai-2018

Hotarirea 351/2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş

publicat in M.Of. 435 din 23-mai-2018

Hotarirea 62/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind emiterea de obligaţiuni garantate şi supravegherea publică a obligaţiunilor garantate şi de modificare a Directivei 2009/65/CE şi a Directivei 2014/59/UE - COM (2018) 94 final

publicat in M.Of. 435 din 23-mai-2018

Hotarirea 63/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind legea aplicabilă efectelor faţă de terţi ale cesiunilor de creanţe - COM (2018) 96 final

publicat in M.Of. 435 din 23-mai-2018

Hotarirea 64/2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune: Finanţarea creşterii durabile - COM (2018) 97 final

publicat in M.Of. 435 din 23-mai-2018

Hotarirea 66/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind poluanţii organici persistenţi (reformare) - COM (2018) 144 final

publicat in M.Of. 435 din 23-mai-2018

Hotarirea 67/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societăţilor în cazul unei prezenţe digitale substanţiale - COM (2018) 147 final

publicat in M.Of. 435 din 23-mai-2018

Hotarirea 68/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale - COM (2018) 148 final

publicat in M.Of. 435 din 23-mai-2018

Hotarirea 352/2018 privind trecerea unei părţi din clădirea aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea şi Clubul Sportiv Şcolar de Gimnastică Focşani din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea demolării, precum şi actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 435 din 23-mai-2018

Hotarirea 353/2018 pentru aprobarea Acordului de colaborare dintre Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Republica Cuba, semnat la Havana la 2 decembrie 2015

publicat in M.Of. 435 din 23-mai-2018

Acord din 2015 DE COLABORARE între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Republica Cuba

publicat in M.Of. 435 din 23-mai-2018

Rectificare din 2018 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 27 aprilie 2018

publicat in M.Of. 435 din 23-mai-2018

Hotarirea 65/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei Autorităţi Europene a Muncii - COM (2018) 131 final

publicat in M.Of. 435 din 23-mai-2018