Rasfoire documente

Decizia 50/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (2) şi ale art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 434 din 22-mai-2018

Hotarirea 343/2018 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

publicat in M.Of. 434 din 22-mai-2018

Decizia 209/2018 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Mircea Alexandru Nadolu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 434 din 22-mai-2018

Ordinul 44/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor militare, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor

publicat in M.Of. 434 din 22-mai-2018

Ordinul 3630/2018 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obţinute în străinătate

publicat in M.Of. 434 din 22-mai-2018

Circulara 13/2018 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2018

publicat in M.Of. 434 din 22-mai-2018

Circulara 14/2018 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2018

publicat in M.Of. 434 din 22-mai-2018

Hotarirea 18/459/2018 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 mai 2018

publicat in M.Of. 434 din 22-mai-2018

Metodologie din 2018 de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obţinute în străinătate

publicat in M.Of. 434 din 22-mai-2018

Ordinul 694/2018 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

publicat in M.Of. 434 din 22-mai-2018