Rasfoire documente

Legea 109/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

publicat in M.Of. 422 din 17-mai-2018

Decretul 407/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

publicat in M.Of. 422 din 17-mai-2018

Legea 108/2018 pentru completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 422 din 17-mai-2018

Decretul 406/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 422 din 17-mai-2018

Legea 110/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 422 din 17-mai-2018

Decretul 408/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 422 din 17-mai-2018

Legea 111/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 422 din 17-mai-2018

Decretul 409/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 422 din 17-mai-2018

Hotarirea 329/2018 pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru trecerea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei

publicat in M.Of. 422 din 17-mai-2018

Hotarirea 336/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale

publicat in M.Of. 422 din 17-mai-2018

Ordinul 43/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

publicat in M.Of. 422 din 17-mai-2018

Ordinul 652/2018 privind aprobarea preţului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul FLEBOGAMMA DIF 50 mg/ml, soluţie perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon x 100 ml soluţie perfuzabilă (5 g)

publicat in M.Of. 422 din 17-mai-2018

Ordinul 3557/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

publicat in M.Of. 422 din 17-mai-2018

Ordinul 2053/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

publicat in M.Of. 422 din 17-mai-2018

Ordinul 1459/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

publicat in M.Of. 422 din 17-mai-2018