Rasfoire documente

Legea 113/2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 426 din 18-mai-2018

Decretul 411/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 426 din 18-mai-2018

Legea 114/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 426 din 18-mai-2018

Legea 112/2018 pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

publicat in M.Of. 426 din 18-mai-2018

Decretul 410/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

publicat in M.Of. 426 din 18-mai-2018

Decretul 412/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 426 din 18-mai-2018

Legea 115/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

publicat in M.Of. 426 din 18-mai-2018

Decretul 413/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

publicat in M.Of. 426 din 18-mai-2018

Legea 116/2018 pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 426 din 18-mai-2018

Decretul 414/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 426 din 18-mai-2018

Ordinul 540/2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019

publicat in M.Of. 426 din 18-mai-2018

Ordinul 3638/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Sfântul Dumitru - Mavrogheni'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 426 din 18-mai-2018

Ordinul 4857/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018

publicat in M.Of. 426 din 18-mai-2018

Ordinul 450/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval

publicat in M.Of. 426 din 18-mai-2018

Regulament din 2018 de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018

publicat in M.Of. 426 din 18-mai-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval

publicat in M.Of. 426 din 18-mai-2018