Rasfoire documente

Decretul 415/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 424 din 18-mai-2018

Decretul 416/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 424 din 18-mai-2018

Decretul 417/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 424 din 18-mai-2018

Decretul 418/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 424 din 18-mai-2018

Hotarirea 330/2018 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, precum şi aplicarea prevederilor Legii nr. 255/2010 în cazul procedurilor de expropriere aflate în curs de desfăşurare având ca obiect imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''LEA 400 kv Oradea-Bekescsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MVAr în staţia 400 kv Oradea Sud. Echipamente de telecomunicaţii şi teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekescsaba''

publicat in M.Of. 424 din 18-mai-2018

Ordinul 444/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile nou-intrate, pentru instalaţiile cu modificări semnificative de capacitate şi pentru instalaţiile care îşi încetează parţial sau total funcţionarea (închideri) pentru perioada 2013-2020

publicat in M.Of. 424 din 18-mai-2018

Ordinul 465/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A. - unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 94,4% din capitalul social

publicat in M.Of. 424 din 18-mai-2018

Ordinul 927/2018 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, prin încheierea actului adiţional nr. 1 pe anul 2018

publicat in M.Of. 424 din 18-mai-2018

Ordinul 1203/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

publicat in M.Of. 424 din 18-mai-2018

Ordinul 2052/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A. - unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 94,4% din capitalul social

publicat in M.Of. 424 din 18-mai-2018

Ordinul 1463/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea SISTEMPLAST - S.A. - unde Societatea OLTCHIM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deţine 94,4% din capitalul social

publicat in M.Of. 424 din 18-mai-2018

Actul Aditional 1/2018 pentru anul 2018 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX''- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

publicat in M.Of. 424 din 18-mai-2018