Rasfoire documente

Hotarirea 316/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi a altor acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2018

Hotarirea 318/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2018

Hotarirea 319/2018 privind darea în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului, precum şi pentru modificarea şi actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2018

Hotarirea 320/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2018

Hotarirea 326/2018 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2018

Hotarirea 327/2018 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2018

Ordinul 46/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2018

Decizia 441/2018 privind modificarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 581/2016 pentru înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla, realizat prin Programul RO23 ''Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni nonprivative de libertate'', finanţat de Mecanismul financiar norvegian 2009-2014

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2018

Ordinul 72/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GNC/GNCV

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2018

Ordinul 1618/2018 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2018

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2018

Ordinul 1619/2018 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2018

publicat in M.Of. 412 din 15-mai-2018