Rasfoire documente

Hotarirea 303/2018 privind aprobarea stemelor comunelor Bereni, Corunca şi Crăciuneşti, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 411 din 15-mai-2018

Hotarirea 304/2018 privind aprobarea stemei oraşului Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 411 din 15-mai-2018

Hotarirea 305/2018 privind aprobarea stemelor comunelor Andrid, Halmeu, Supur şi Vama, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 411 din 15-mai-2018

Ordinul 128/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vădastra, judeţul Olt

publicat in M.Of. 411 din 15-mai-2018

Ordinul 286/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 411 din 15-mai-2018

Ordinul 1907/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 50/2011 pentru reglementarea modalităţii de plată şi recuperare a cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor care ocupă sau au ocupat funcţii de demnitate publică, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici şi personal contractual în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor aflate în subordinea acesteia

publicat in M.Of. 411 din 15-mai-2018

Ordinul 4587/2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 7.962/2016

publicat in M.Of. 411 din 15-mai-2018