Rasfoire documente

Hotarirea 1/2018 privind aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 410 din 14-mai-2018

Hotarirea 312/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2018

publicat in M.Of. 410 din 14-mai-2018

Decizia 198/2018 pentru numirea preşedintelui şi a patru membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România

publicat in M.Of. 410 din 14-mai-2018

Decizia 199/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Florin Daniel Moroşanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 410 din 14-mai-2018

Decizia 200/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela Mădălina Minciunescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 410 din 14-mai-2018

Decizia 201/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului de către domnul Petre Neacşa

publicat in M.Of. 410 din 14-mai-2018

Decizia 202/2018 privind numirea domnului Mihail Doru Dediu în funcţia de comisar general al Secţiunii Române pentru Expoziţia mondială 2020 ''Connecting Minds, Creating the Future'', Dubai, Emiratele Arabe Unite

publicat in M.Of. 410 din 14-mai-2018