Rasfoire documente

Hotarirea 314/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Pasaje inferioare pe Varianta de Ocolire Comarnic la Magistrala CF 300 şi la DN1'', judeţul Prahova

publicat in M.Of. 414 din 15-mai-2018

Hotarirea 315/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Varianta de Ocolire Buşteni Nord km 1 + 020 - km 3 + 184'', judeţul Prahova

publicat in M.Of. 414 din 15-mai-2018

Ordinul 96/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare

publicat in M.Of. 414 din 15-mai-2018

Ordinul 1045/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 22/2006

publicat in M.Of. 414 din 15-mai-2018

Ordinul 1951/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale

publicat in M.Of. 414 din 15-mai-2018

Ordinul 1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

publicat in M.Of. 414 din 15-mai-2018

Ordinul 3619/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

publicat in M.Of. 414 din 15-mai-2018

Decizia 49/2018 privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie

publicat in M.Of. 414 din 15-mai-2018

Decizia 50/2018 privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea şi utilizarea prin modalitatea ''Catch-up TV'' a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie

publicat in M.Of. 414 din 15-mai-2018

Regulamentul 4/2018 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital

publicat in M.Of. 414 din 15-mai-2018

Decizia 381/2018 pentru modificarea art. 19 alin. (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor

publicat in M.Of. 414 din 15-mai-2018