Rasfoire documente

Hotarirea 60/2018 privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

publicat in M.Of. 403 din 10-mai-2018

Hotarirea 308/2018 privind suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

publicat in M.Of. 403 din 10-mai-2018

Hotarirea 309/2018 pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor -17 mai 2018

publicat in M.Of. 403 din 10-mai-2018

Decizia 196/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de către domnul chestor de poliţie Valentin-Costinel Melnic

publicat in M.Of. 403 din 10-mai-2018

Ordinul 291/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Tăuţii-Măgherăuş din judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 403 din 10-mai-2018

Ordinul 317/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Teiu din judeţul Argeş

publicat in M.Of. 403 din 10-mai-2018

Decizia 395/2018 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.113/2017 privind înfiinţarea punctului de informare unic, precum şi pentru stabilirea condiţiilor şi modalităţilor de transmitere a unor informaţii privind infrastructura fizică a operatorilor de reţea

publicat in M.Of. 403 din 10-mai-2018

Sentinta 166/2016 privind anularea parţială a Ordinului comun nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora, emis de pârâţii Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în sensul înlăturării sintagmei ''grupa de vârstă 0-7 ani'' din cadrul prevederilor ''Copiii cu diabet din grupa de vârstă 0-7 ani care prezintă probleme deosebite de alimentaţie şi administrare a tratamentului se pot încadra în gradul de handicap grav în baza recomandării medicale'' din secţiunea a V-a - Afectări ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv metabolic şi endocrin, lit. c) alin. 4 din anexa nr. 2 la ordinul sus-menţionat

publicat in M.Of. 403 din 10-mai-2018