Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 38/2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului ''Eudoxiu Hurmuzachi'' în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări

publicat in M.Of. 409 din 14-mai-2018

Hotarirea 292/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 şi a Hotărârii Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018

publicat in M.Of. 409 din 14-mai-2018

Hotarirea 310/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale ''Radionav'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 409 din 14-mai-2018

Hotarirea 311/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii de Administrare Active Feroviare ''S.A.A.F'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 409 din 14-mai-2018

Hotarirea 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile

publicat in M.Of. 409 din 14-mai-2018