Rasfoire documente

Decretul 402/2018 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen la 18 februarie 2017

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2018

Decretul 403/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2018

Decretul 404/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2018

Decretul 405/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2018

Hotarirea 294/2018 privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 885 pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Cotmeana, judeţul Argeş, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2018

Hotarirea 295/2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 429 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2018

Ordinul 53/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2018

Ordinul 575/2018 pentru modificarea poziţiilor nr. 14 şi 39 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 254/2018 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2018

Ordinul 1041/2018 pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 14 ''Bunăstarea animalelor'' din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2018

Ordinul 1042/2018 pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 14 ''Bunăstarea animalelor'' din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2018

Ordinul 1997/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2018

Ordinul 1454/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2018

Ordinul 3/2018 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

publicat in M.Of. 406 din 11-mai-2018