Rasfoire documente

Decretul 390/2018 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului de extrădare dintre România şi Republica Argentina, semnat la New York la 22 septembrie 2017

publicat in M.Of. 393 din 08-mai-2018

Hotarirea 278/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''CUPRU MIN'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 393 din 08-mai-2018

Hotarirea 279/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea BĂIŢA - S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 393 din 08-mai-2018

Hotarirea 290/2018 privind transmiterea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local

publicat in M.Of. 393 din 08-mai-2018

Hotarirea 291/2018 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, şi termenele de clasificare aferente acestora

publicat in M.Of. 393 din 08-mai-2018

Ordinul 408/2018 pentru acceptarea amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.416(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016

publicat in M.Of. 393 din 08-mai-2018

Rezolutia MSC.416(97)/2016 Amendamente la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată

publicat in M.Of. 393 din 08-mai-2018

Ordinul 409/2018 pentru acceptarea amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1049(27) din 30 noiembrie 2011, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.412(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016

publicat in M.Of. 393 din 08-mai-2018

Rezolutia MSC.412(97)/2016 Amendamente la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011)

publicat in M.Of. 393 din 08-mai-2018

Ordinul 587/2018 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

publicat in M.Of. 393 din 08-mai-2018