Rasfoire documente

Decretul 389/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

publicat in M.Of. 390 din 07-mai-2018

Ordinul 44/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 390 din 07-mai-2018

Legea 101/2018 pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

publicat in M.Of. 390 din 07-mai-2018

Ordinul 445/2018 privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Medgidia, a portului Basarabi, a portului Ovidiu şi a portului Luminiţa, aparţinând Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' - S.A. Constanţa

publicat in M.Of. 390 din 07-mai-2018

Ordinul 601/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 390 din 07-mai-2018

Ordinul 3565/2018 pentru modificarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.511/2017

publicat in M.Of. 390 din 07-mai-2018

Ordinul 1941/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 390 din 07-mai-2018

Ordinul 1422/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 390 din 07-mai-2018

Ordinul 896/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 390 din 07-mai-2018