Rasfoire documente

Hotarirea 271/2018 pentru completarea anexei nr. 69 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

publicat in M.Of. 397 din 09-mai-2018

Hotarirea 280/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului ''Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului'' desfăşurat în perioada 2015-2018

publicat in M.Of. 397 din 09-mai-2018

Hotarirea 283/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Caraş-Severin, Călăraşi, Dolj, Galaţi, Bacău, Giurgiu, Alba, Braşov, Sibiu, Argeş şi Ilfov, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 397 din 09-mai-2018

Hotarirea 287/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

publicat in M.Of. 397 din 09-mai-2018

Hotarirea 288/2018 pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor bunuri imobile donate statului român

publicat in M.Of. 397 din 09-mai-2018

Decizia 193/2018 privind sancţionarea domnului Adrian Bunoaică, secretar general în cadrul Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării

publicat in M.Of. 397 din 09-mai-2018