Rasfoire documente

Hotarirea 59/2018 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă (ECSP) pentru întreprinderi - COM (2018) 113 final

publicat in M.Of. 396 din 09-mai-2018

Hotarirea 56/2018 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte distribuţia transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv - COM (2018) 92 final şi Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind facilitarea distribuţiei transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 şi (UE) nr. 346/2013 - COM (2018) 110 final

publicat in M.Of. 396 din 09-mai-2018

Hotarirea 57/2018 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte expunerile sub formă de obligaţiuni garantate - COM (2018) 93 final

publicat in M.Of. 396 din 09-mai-2018

Hotarirea 58/2018 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind pieţele instrumentelor financiare - (COM 2018) 99 final

publicat in M.Of. 396 din 09-mai-2018

Decizia 60/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 396 din 09-mai-2018

Hotarirea 284/2018 privind recunoaşterea Asociaţiei ''Organizaţia Judeţeană Argeş'' BASARAB I ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 396 din 09-mai-2018

Ordinul 293/2018 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.162/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 396 din 09-mai-2018

Ordinul 384/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Regional de Oncologie Iaşi

publicat in M.Of. 396 din 09-mai-2018

Ordinul 395/2018 pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora şi a categoriilor de muniţie care se pot folosi la vânătoare în România

publicat in M.Of. 396 din 09-mai-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare al Institutului Regional de Oncologie Iaşi

publicat in M.Of. 396 din 09-mai-2018