Rasfoire documente

Hotarirea 281/2018 pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 394 din 08-mai-2018

Hotarirea 285/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 394 din 08-mai-2018

Hotarirea 286/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 394 din 08-mai-2018

Hotarirea 289/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti''

publicat in M.Of. 394 din 08-mai-2018

Ordinul 1455/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''Şantierul Naval Mangalia'' - S.A.

publicat in M.Of. 394 din 08-mai-2018

Ordinul 798/2018 pentru modificarea anexei nr. 1.5 la Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013

publicat in M.Of. 394 din 08-mai-2018

Hotarirea 432/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

publicat in M.Of. 394 din 08-mai-2018

Circulara 11/2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema Mihai Viteazul, precursor al Marii Uniri

publicat in M.Of. 394 din 08-mai-2018

Ordinul 1975/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''Şantierul Naval Mangalia'' - S.A.

publicat in M.Of. 394 din 08-mai-2018

Ordinul 414/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''Şantierul Naval Mangalia'' - S.A.

publicat in M.Of. 394 din 08-mai-2018

Ordonanta urgenta 33/2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană

publicat in M.Of. 394 din 08-mai-2018