Rasfoire documente

Decizia 90/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 382 din 04-mai-2018

Hotarirea 267/2018 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2692, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Dolj

publicat in M.Of. 382 din 04-mai-2018

Hotarirea 272/2018 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea codurilor de clasificaţie ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Psihiatrie Zam

publicat in M.Of. 382 din 04-mai-2018

Ordinul 408/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''Şantierul Naval 2 Mai'' - S.A. Mangalia

publicat in M.Of. 382 din 04-mai-2018

Ordinul 432/2018 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

publicat in M.Of. 382 din 04-mai-2018

Ordinul 1834/2018 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

publicat in M.Of. 382 din 04-mai-2018

Ordinul 1850/2018 pentru modificarea şi completarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.336/2011

publicat in M.Of. 382 din 04-mai-2018

Ordinul 1939/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''Şantierul Naval 2 Mai'' - S.A. Mangalia

publicat in M.Of. 382 din 04-mai-2018

Ordinul 1427/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''Şantierul Naval 2 Mai'' - S.A. Mangalia

publicat in M.Of. 382 din 04-mai-2018

Ordinul 4579/2018 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform programului ''Termoficare 2006-2020 căldură şi confort''

publicat in M.Of. 382 din 04-mai-2018