Rasfoire documente

Decizia 48/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi cea a prevederilor art. 5 alin. (2) şi art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 380 din 03-mai-2018

Decizia 73/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (1) şi art. 72 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 380 din 03-mai-2018

Hotarirea 261/2018 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi înscrierea în inventarul domeniului public al statului a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale

publicat in M.Of. 380 din 03-mai-2018

Ordinul 304/2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate

publicat in M.Of. 380 din 03-mai-2018

Ordinul 1382/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru anul 2017

publicat in M.Of. 380 din 03-mai-2018

Hotarirea 1/2018 pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2016-2017 şi a programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2018-2019

publicat in M.Of. 380 din 03-mai-2018

Hotarirea 2/2018 pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2017 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018

publicat in M.Of. 380 din 03-mai-2018