Rasfoire documente

Decizia 627/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2018

Decizia 629/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'', cuprinsă în art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2018

Decizia 20/2018 privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2018

Hotarirea 5/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Sibiu, Vâlcea, Timiş, Braşov, Dolj, Constanţa, Alba, Arad, Gorj, Cluj şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2018

Decizia 17/2018 privind încetarea exercitării cu caracter temporar prin detaşare de către doamna Alexandra Cerasela Pană a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2018

Decizia 18/2018 privind eliberarea, la cerere, a domnului Aurelian-Felix Rache din funcţia de consilier de stat la Departamentul pentru strategii guvernamentale din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2018

Decizia 19/2018 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Daniela-Meri Mocanu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2018

Decizia 21/2018 privind eliberarea doamnei Elena Repede, la cerere, din funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2018

Decizia 22/2018 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2018