Rasfoire documente

Rectificare din 2018 în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 10 aprilie 2018

publicat in M.Of. 388 din 07-mai-2018

Decizia 4/2018 [A] referitoare la examinarea sesizării cu privire la ''interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), raportate la cele ale art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii subiectului activ al contravenţiei ce constă în fapta de a circula fără rovinietă valabilă, în cazul în care se face dovada, cu un înscris înregistrat cu dată certă la o instituţie publică, că vehiculul a fost înstrăinat anterior datei constatării contravenţiei''

publicat in M.Of. 388 din 07-mai-2018

Ordinul 2319/2018 pentru aprobarea Ghidului privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entităţi persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor

publicat in M.Of. 388 din 07-mai-2018