Rasfoire documente

Decizia 191/2018 pentru numirea domnului Răzvan Ştefan Rab în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 386 din 04-mai-2018

Hotarirea 277/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării unor activităţi de protocol şi cu caracter cultural în cadrul celei de-a 14-a ediţii a Forumului PRIMO-Achiziţii, Integritate, Management şi Deschidere desfăşurat la Bucureşti în perioada 8-10 mai 2018

publicat in M.Of. 386 din 04-mai-2018

Decizia 190/2018 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct la Ministerul Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 386 din 04-mai-2018

Ordinul 71/2018 privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

publicat in M.Of. 386 din 04-mai-2018

Ordinul 1976/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2011

publicat in M.Of. 386 din 04-mai-2018