Rasfoire documente

Legea 6/2018 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2018

Conventie din 2016 referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2018

Decretul 6/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2018

Legea 7/2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2018

Decretul 7/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2018

Ordinul 1661/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 şi 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloşu, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2018

Acord din 2017 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2018

Norma 31/2017 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2018