Rasfoire documente

Decretul 385/2018 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor

publicat in M.Of. 376 din 02-mai-2018

Legea 98/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare

publicat in M.Of. 376 din 02-mai-2018

Decretul 386/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare

publicat in M.Of. 376 din 02-mai-2018

Legea 99/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare

publicat in M.Of. 376 din 02-mai-2018

Decretul 387/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare

publicat in M.Of. 376 din 02-mai-2018

Hotarirea 237/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică ''Apărări de maluri pe Canalul Sulina - Etapa finală''

publicat in M.Of. 376 din 02-mai-2018

Hotarirea 241/2018 pentru aprobarea participării României la Expoziţia mondială 2020 ''Connecting Minds, Creating the Future'', Dubai, Emiratele Arabe Unite

publicat in M.Of. 376 din 02-mai-2018

Hotarirea 249/2018 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei şi a unor entităţi din subordine şi coordonare

publicat in M.Of. 376 din 02-mai-2018

Hotarirea 262/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 376 din 02-mai-2018

Ordinul 1040/2018 pentru modificarea art. 5 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 3.753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare

publicat in M.Of. 376 din 02-mai-2018

Legea 97/2018 privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor

publicat in M.Of. 376 din 02-mai-2018

Regulamentul 3/2018 pentru completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 376 din 02-mai-2018

Hotarirea 239/2018 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală

publicat in M.Of. 376 din 02-mai-2018