Rasfoire documente

Ordinul 156/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi testarea planurilor de urgenţă în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2018

Decizia 500460/2017 pentru aprobarea Normelor naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor internate în centre educative şi centre de detenţie

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2018

Decizia 1100/2017 privind identificarea pieţelor relevante corespunzătoare serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune şi radiodifuziune

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2018

Ordinul 3323/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2018

Norme Metodologice din 2017 privind elaborarea şi testarea planurilor de urgenţă în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2018

Norma din 2017 naţională în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor internate în centre educative şi centre de detenţie

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2018