Rasfoire documente

Hotarirea 20/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 369 din 27-apr-2018

Hotarirea 22/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educaţiei favorabile incluziunii şi a dimensiunii europene a predării - COM(2018) 23

publicat in M.Of. 369 din 27-apr-2018

Hotarirea 238/2018 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 369 din 27-apr-2018

Hotarirea 242/2018 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 369 din 27-apr-2018

Hotarirea 247/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

publicat in M.Of. 369 din 27-apr-2018

Hotarirea 248/2018 privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv ''U-Mobitelco'' Cluj-Napoca asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj

publicat in M.Of. 369 din 27-apr-2018

Raport din 2018 privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2017

publicat in M.Of. 369 din 27-apr-2018