Rasfoire documente

Hotarirea 53/2018 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale UE (în materie de frontiere şi vize) şi de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399 şi a Regulamentului (UE) 2017/2226 - COM (2017) 793 final

publicat in M.Of. 364 din 26-apr-2018

Hotarirea 54/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informaţii ale UE (cooperare poliţienească şi judiciară, azil şi migraţie) - COM (2017) 794 final

publicat in M.Of. 364 din 26-apr-2018

Decizia 3/2018 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 364 din 26-apr-2018

Hotarirea 254/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 364 din 26-apr-2018

Hotarirea 255/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială ''Uzina Termoelectrică Midia'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 364 din 26-apr-2018

Hotarirea 256/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 364 din 26-apr-2018

Hotarirea 257/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Electrocentrale Constanţa - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 364 din 26-apr-2018

Hotarirea 259/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune ''CNCIR'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 364 din 26-apr-2018