Rasfoire documente

Ordinul 405/2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 1 mai 2018-15 februarie 2019

publicat in M.Of. 358 din 25-apr-2018

Ordinul 262/2018 privind modificarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 358 din 25-apr-2018

Ordinul 1686/2018 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

publicat in M.Of. 358 din 25-apr-2018

Ordinul 1827/2018 pentru completarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014

publicat in M.Of. 358 din 25-apr-2018

Ordinul 1863/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

publicat in M.Of. 358 din 25-apr-2018

Ordinul 3480/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 358 din 25-apr-2018