Rasfoire documente

Legea 93/2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017

publicat in M.Of. 357 din 24-apr-2018

Decretul 352/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017

publicat in M.Of. 357 din 24-apr-2018

Decizia 184/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eugen-Corneliu Şuşu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei

publicat in M.Of. 357 din 24-apr-2018

Ordinul 325/2018 privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

publicat in M.Of. 357 din 24-apr-2018

Actul din 2018 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Alianţa Noastră România

publicat in M.Of. 357 din 24-apr-2018

Acord din 2017 între Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) şi Guvernul României privind privilegiile şi imunităţile OIAC

publicat in M.Of. 357 din 24-apr-2018

Decizia 185/2018 privind constituirea Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 357 din 24-apr-2018