Rasfoire documente

Decretul 351/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

publicat in M.Of. 356 din 24-apr-2018

Legea 92/2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

publicat in M.Of. 356 din 24-apr-2018

Acord din 2016 de parteneriat strategic între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte

publicat in M.Of. 356 din 24-apr-2018

Hotarirea 224/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sebeş - Turda'' - lot 2, aflate pe raza localităţilor Sântimbru, Galda de Jos, Aiud, Rădeşti şi Teiuş din judeţul Alba

publicat in M.Of. 356 din 24-apr-2018

Hotarirea 230/2018 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2018 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 356 din 24-apr-2018

Ordinul 4514/2018 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

publicat in M.Of. 356 din 24-apr-2018

Norma 6/2018 pentru modificarea art. 11 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare

publicat in M.Of. 356 din 24-apr-2018