Rasfoire documente

Ordinul 79/2018 privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 20.841/2018 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul geotermal - municipiul Salonta, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 341 din 19-apr-2018

Ordinul 401/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) şi autorizarea agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

publicat in M.Of. 341 din 19-apr-2018

Hotarirea 18/2018 privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Sudan

publicat in M.Of. 341 din 19-apr-2018

Hotarirea 19/2018 pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale

publicat in M.Of. 341 din 19-apr-2018

Hotarirea 20/2018 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului administrativ

publicat in M.Of. 341 din 19-apr-2018

Hotarirea 21/2018 privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

publicat in M.Of. 341 din 19-apr-2018