Rasfoire documente

Decretul 346/2018 pentru promulgarea Legii privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri

publicat in M.Of. 349 din 20-apr-2018

Decizia 5/2018 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 aprilie 2018

publicat in M.Of. 349 din 20-apr-2018

Hotarirea 225/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''Metrorex'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 349 din 20-apr-2018

Hotarirea 227/2018 privind contribuţia voluntară a României cu suma de 100.000 de dolari SUA la reconstituirea resurselor financiare ale Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA) pentru anul 2018

publicat in M.Of. 349 din 20-apr-2018

Hotarirea 228/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului pe unitatea de măsură aferent acestora pentru anul de cerere 2017

publicat in M.Of. 349 din 20-apr-2018

Hotarirea 229/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională ''Poşta Română'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 349 din 20-apr-2018

Ordinul 526/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 349 din 20-apr-2018

Ordinul 582/2018 pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizaţi

publicat in M.Of. 349 din 20-apr-2018

Ordinul 4513/2018 privind completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.293/2016 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea şi valorificarea bunurilor sechestrate

publicat in M.Of. 349 din 20-apr-2018

Ordinul 878/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 349 din 20-apr-2018

Legea 91/2018 privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri

publicat in M.Of. 349 din 20-apr-2018