Rasfoire documente

Ordinul 126/2018 pentru aprobarea cerinţelor şi procedurilor privind gestionarea rezultatului în cazul paşaportului biologic al sportivului, conforme anexei L din Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii

publicat in M.Of. 346 din 20-apr-2018

Ordinul 475/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi pentru aprobarea componenţei acesteia

publicat in M.Of. 346 din 20-apr-2018

Decizia 664/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 346 din 20-apr-2018

Decizia 827/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. g) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 346 din 20-apr-2018

Ordinul 3529/2018 pentru modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.472/2017

publicat in M.Of. 346 din 20-apr-2018

Ordonanta urgenta 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 346 din 20-apr-2018

Ordonanta urgenta 29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

publicat in M.Of. 346 din 20-apr-2018