Rasfoire documente

Legea 90/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 335 din 17-apr-2018

Decretul 345/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 335 din 17-apr-2018

Decizia 670/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 335 din 17-apr-2018

Decizia 791/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (3) lit. e) şi art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 335 din 17-apr-2018

Ordinul 319/2018 pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

publicat in M.Of. 335 din 17-apr-2018

Ordinul 420/2018 privind abrogarea unor ordine ale ministrului sănătăţii care cuprind reglementări în domeniul farmacovigilenţei

publicat in M.Of. 335 din 17-apr-2018

Ordinul 63/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale

publicat in M.Of. 335 din 17-apr-2018

Actul din 2018 - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România

publicat in M.Of. 335 din 17-apr-2018

Regulament din 2018 privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale

publicat in M.Of. 335 din 17-apr-2018