Rasfoire documente

Hotarirea 187/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.057/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Autostrada Arad - Timişoara''

publicat in M.Of. 322 din 12-apr-2018

Hotarirea 190/2018 privind înscrierea imobilului 961, situat în oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 322 din 12-apr-2018

Hotarirea 188/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă''

publicat in M.Of. 322 din 12-apr-2018

Hotarirea 189/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare şi reabilitare Pavilion A1 - spital, dotări funcţionale la Pavilion L - centrală termică, Pavilion C1 - bloc alimentar, spălătorie şi reţele de utilităţi din Cazarma 1715 Focşani''

publicat in M.Of. 322 din 12-apr-2018

Ordinul 247/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Slobozia din judeţul Argeş

publicat in M.Of. 322 din 12-apr-2018

Ordinul 258/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

publicat in M.Of. 322 din 12-apr-2018

Decizia 14/2018 [A] privind examinarea sesizării formulată de Tribunalul Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 27.182/215/2016, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile

publicat in M.Of. 322 din 12-apr-2018