Rasfoire documente

Decizia 704/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 328 din 13-apr-2018

Decizia 708/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 813-863 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 328 din 13-apr-2018

Hotarirea 207/2018 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă

publicat in M.Of. 328 din 13-apr-2018

Hotarirea 208/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidarea şi modernizarea stadionului Giuleşti «Valentin Stănescu»'', realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 328 din 13-apr-2018

Decizia 173/2018 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Herman Berkovits

publicat in M.Of. 328 din 13-apr-2018

Decizia 174/2018 privind desemnarea unor reprezentanţi în Comisia Naţională de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro

publicat in M.Of. 328 din 13-apr-2018

Decizia 175/2018 privind înlocuirea unui reprezentant al Guvernului din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 328 din 13-apr-2018

Decizia 176/2018 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 427/2017 privind aprobarea criteriilor de selecţie a membrilor Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 328 din 13-apr-2018

Decizia 177/2018 privind numirea domnului Marius Sorin Bozgan în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

publicat in M.Of. 328 din 13-apr-2018

Decizia 178/2018 privind numirea domnului Vajda Zsombor în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Electorale Permanente

publicat in M.Of. 328 din 13-apr-2018

Decizia 26/2017 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în interpretarea art. 4 din Codul penal

publicat in M.Of. 328 din 13-apr-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Legii nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 28 martie 2018

publicat in M.Of. 328 din 13-apr-2018