Rasfoire documente

Hotarirea 3/2018 privind numirea în funcţiile de adjuncţi ai Avocatului Poporului

publicat in M.Of. 326 din 13-apr-2018

Decizia 736/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 938 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 326 din 13-apr-2018

Decizia 737/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 2 şi art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 326 din 13-apr-2018

Decizia 738/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. (1) pct. 1 şi alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 326 din 13-apr-2018

Decizia 856/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 291 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 326 din 13-apr-2018

Hotarirea 206/2018 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Naţional de Administraţie în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, precum şi modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 326 din 13-apr-2018

Ordinul 33/2018 privind avansarea onorifică în gradul următor, cu prilejul zilei de 29 aprilie 2018 - Ziua Veteranilor de Război, a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, în retragere, veterani de război

publicat in M.Of. 326 din 13-apr-2018

Ordinul 34/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 144/2016

publicat in M.Of. 326 din 13-apr-2018

Ordinul 1315/2018 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - aparat central şi unităţi subordonate, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2017, precum şi în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

publicat in M.Of. 326 din 13-apr-2018