Rasfoire documente

Decretul 333/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

publicat in M.Of. 313 din 10-apr-2018

Legea 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

publicat in M.Of. 313 din 10-apr-2018

Ordinul M.48/2018 pentru modificarea, completarea, abrogarea şi suspendarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane

publicat in M.Of. 313 din 10-apr-2018

Ordinul 237/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ''Exploatare Sistem Zonal Prahova'' - S.A.

publicat in M.Of. 313 din 10-apr-2018

Ordinul 1263/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ''Exploatare Sistem Zonal Prahova'' - S.A.

publicat in M.Of. 313 din 10-apr-2018

Ordinul 1708/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ''Exploatare Sistem Zonal Prahova'' - S.A.

publicat in M.Of. 313 din 10-apr-2018

Hotarirea 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019

publicat in M.Of. 313 din 10-apr-2018