Rasfoire documente

Decizia 823/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 367 alin. (6) din Codul penal

publicat in M.Of. 310 din 05-apr-2018

Decizia 851/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi a dispoziţiilor art. 33 alin. (1) şi (2) şi art. 166 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 310 din 05-apr-2018

Hotarirea 168/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare şi reabilitare pavilion A din cazarma 928 Bucureşti''

publicat in M.Of. 310 din 05-apr-2018

Hotarirea 170/2018 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţile din subordine

publicat in M.Of. 310 din 05-apr-2018

Decizia 171/2018 privind numirea domnului Constantin Gheorghe în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

publicat in M.Of. 310 din 05-apr-2018

Decizia 172/2018 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Ion Anghel, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 310 din 05-apr-2018

Ordinul 118/2018 privind aprobarea criteriilor pentru selecţia membrilor Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor şi a procedurilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor pentru desemnarea membrilor Comisiei de audiere a sportivilor şi personalului asistent al sportivilor

publicat in M.Of. 310 din 05-apr-2018