Rasfoire documente

Decretul 35/2018 pentru încetarea efectelor Decretului nr. 655/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Decizia 685/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 alin. (1) şi (3) teza întâi din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Decizia 11/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Vali Mirela Mihalaşcu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Decizia 12/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian Stoica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Ordinul 7029/2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană'', în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Ordinul 15/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1005 din 19 decembrie 2017

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Ordinul 3340/2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană'', în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Ordinul 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Norma din 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018

Norma din 2017 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 31 din 12-ian-2018