Rasfoire documente

Legea 88/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 315 din 10-apr-2018

Decretul 335/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 315 din 10-apr-2018

Legea 89/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

publicat in M.Of. 315 din 10-apr-2018

Decretul 336/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

publicat in M.Of. 315 din 10-apr-2018

Hotarirea 50/2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al treisprezecelea raport cu privire la progresele înregistrate către o uniune a securităţii efective şi reale - COM (2018) 46 final

publicat in M.Of. 315 din 10-apr-2018

Hotarirea 51/2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest şi un angajament sporit al UE în regiune - COM (2018) 65 final

publicat in M.Of. 315 din 10-apr-2018

Hotarirea 52/2018 referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al doisprezecelea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei uniuni a securităţii efective şi reale - COM (2017) 779 final

publicat in M.Of. 315 din 10-apr-2018

Hotarirea 186/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 315 din 10-apr-2018

Ordinul 379/2018 privind acordarea unui ajutor de exploatare, exceptat de la obligaţia notificării, Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa'' - S.A., pentru anii 2018-2020

publicat in M.Of. 315 din 10-apr-2018

Ordinul 1061/2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate

publicat in M.Of. 315 din 10-apr-2018

Hotarirea 192/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ''Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate''

publicat in M.Of. 315 din 10-apr-2018

Hotarirea 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ''Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi''

publicat in M.Of. 315 din 10-apr-2018

Ordinul 68/2018 privind abrogarea art. 2 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 97/2013 pentru aprobarea regulilor privind achiziţia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent reţelelor electrice

publicat in M.Of. 315 din 10-apr-2018