Rasfoire documente

Hotarirea 160/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 301 din 04-apr-2018

Hotarirea 161/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 301 din 04-apr-2018

Hotarirea 162/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 301 din 04-apr-2018

Hotarirea 163/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 301 din 04-apr-2018

Hotarirea 164/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 301 din 04-apr-2018

Hotarirea 165/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii ''Telecomunicaţii C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 301 din 04-apr-2018