Rasfoire documente

Hotarirea 49/2018 privind numirea secretarului general al Senatului

publicat in M.Of. 309 din 05-apr-2018

Hotarirea 18/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 309 din 05-apr-2018

Hotarirea 48/2018 privind revocarea din funcţie a secretarului general al Senatului

publicat in M.Of. 309 din 05-apr-2018

Decizia 822/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 309 din 05-apr-2018

Hotarirea 156/2018 pentru aprobarea Amendamentului nr. 8 convenit între Guvernul României şi Banca Europeana de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 decembrie 2017 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2017, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

publicat in M.Of. 309 din 05-apr-2018

Hotarirea 157/2018 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Letonă privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2017

publicat in M.Of. 309 din 05-apr-2018

Hotarirea 169/2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

publicat in M.Of. 309 din 05-apr-2018

Hotarirea 171/2018 privind actualizarea datelor unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii, şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Brăila, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 309 din 05-apr-2018

Decretul 332/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

publicat in M.Of. 309 din 05-apr-2018

Acord din 2017 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Letonă privind cooperarea în domeniul militar

publicat in M.Of. 309 din 05-apr-2018