Rasfoire documente

Decretul 330/2018 pentru promulgarea Legii privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere

publicat in M.Of. 308 din 05-apr-2018

Ordinul 218/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 308 din 05-apr-2018

Ordinul 229/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

publicat in M.Of. 308 din 05-apr-2018

Ordinul 383/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene

publicat in M.Of. 308 din 05-apr-2018

Ordinul 540/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 68/2017 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 ''Agromediu şi climă'', 11 ''Agricultura ecologică'' şi 13 ''Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice'', prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, şi pentru măsura 214 ''Plăţi de agromediu'' prevăzută în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2017

publicat in M.Of. 308 din 05-apr-2018

Legea 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere

publicat in M.Of. 308 din 05-apr-2018