Rasfoire documente

Hotarirea 45/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) - COM (2017) 753 final

publicat in M.Of. 304 din 04-apr-2018

Hotarirea 47/2018 referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Elemente ale strategiei UE privind Irakul - JOIN (2018) 1 final

publicat in M.Of. 304 din 04-apr-2018

Ordinul 414/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 304 din 04-apr-2018

Hotarirea 295/2018 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2007

publicat in M.Of. 304 din 04-apr-2018

Hotarirea 317/2018 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

publicat in M.Of. 304 din 04-apr-2018

Circulara 9/2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei monede din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România

publicat in M.Of. 304 din 04-apr-2018

Ordinul 839/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 304 din 04-apr-2018