Rasfoire documente

Decretul 326/2018 pentru promulgarea Legii privind reglementarea activităţii de telemuncă

publicat in M.Of. 296 din 02-apr-2018

Decizia 168/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei de către domnul Paul Ştefan Naidin

publicat in M.Of. 296 din 02-apr-2018

Decizia 169/2018 privind constituirea Comitetului director pentru e-guvernare

publicat in M.Of. 296 din 02-apr-2018

Decizia 170/2018 privind numirea doamnei Gabriela Mihaela Voicilă în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

publicat in M.Of. 296 din 02-apr-2018

Ordinul 382/2018 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea la nivelul Ministerului Sănătăţii a Comitetului de coordonare privind pregătirea şi exercitarea de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene

publicat in M.Of. 296 din 02-apr-2018

Ordinul 1070/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

publicat in M.Of. 296 din 02-apr-2018

Ordinul 403/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

publicat in M.Of. 296 din 02-apr-2018

Legea 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă

publicat in M.Of. 296 din 02-apr-2018