Rasfoire documente

Hotarirea 149/2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Adjud

publicat in M.Of. 283 din 29-mar-2018

Hotarirea 151/2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor cetăţenilor români afectaţi de explozia de la uzina chimică din Kralupy nad Vltavou, Republica Cehă

publicat in M.Of. 283 din 29-mar-2018

Hotarirea 152/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ''Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 283 din 29-mar-2018

Ordinul 1592/2018 privind procedura de avizare a personalului care gestionează contribuţia financiară elveţiană pentru coeziunea Uniunii Europene

publicat in M.Of. 283 din 29-mar-2018

Hotarirea 16/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul Regiunilor Acţiuni ale UE în vederea îmbunătăţirii conformării cu legislaţia de mediu şi a guvernanţei de mediu COM (2018) 10

publicat in M.Of. 283 din 29-mar-2018

Hotarirea 17/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Un cadru de monitorizare pentru economia circulară COM (2018) 29

publicat in M.Of. 283 din 29-mar-2018

Decizia 11/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind modul de interpretare a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 26 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 283 din 29-mar-2018