Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 273 din 28-mar-2018

Hotarirea 132/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

publicat in M.Of. 273 din 28-mar-2018

Hotarirea 137/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 40/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2''

publicat in M.Of. 273 din 28-mar-2018

Hotarirea 138/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa ştiinţifică cu tema ''Egalitatea votului'', organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia), şi pentru Conferinţa internaţională a Autorităţii Electorale Permanente, desfăşurate în perioada 3-6 mai 2018

publicat in M.Of. 273 din 28-mar-2018

Ordonanta urgenta 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro

publicat in M.Of. 273 din 28-mar-2018

Hotarirea 131/2018 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2018-2019

publicat in M.Of. 273 din 28-mar-2018